Vergelijking Euro 5 en Euro 6 vrachtwagens

Vergelijking Euro 5 en Euro 6 vrachtwagens

Sinds de lancering van de Euro 6 norm in januari 2014 komen steeds meer voertuigen van dit type op de occasionmarkt. Is het het juiste moment om nu te[...]

Regelgeving


Het Europees Parlement zet zich in voor veiliger en schonere vrachtwagens

Het Europees Parlement zet zich in voor veiliger en schonere vrachtwagens

De Europarlementariërs hebben maatregelen genomen om vrachtwagenfabrikanten in staat te stellen nieuwe bouwschema's te gebruiken die de actuele gewich[...]

Regelgeving


Het Europees Parlement tegen LVZ's

24 februari j.l. heeft de transportcommissie van het Europees Parlement unaniem het wetsvoorstel van de Europese Commissie betreffende LVZ's verworpen[...]

Regelgeving


Vrachtwagens zonder chauffeur in Nederland getest

Vrachtwagens zonder chauffeur in Nederland getest

Vrijdag 23 januari j.l. heeft de Nederlandse ministerraad ingestemd met een nieuwe regelgeving die het testen van autonome voertuigen op het openbare [...]

Regelgeving


De SCR technologie en AdBlue, hoe werkt dat ?

De SCR technologie en AdBlue, hoe werkt dat ?

De euronormen worden steeds strenger wat betreft stikstofoxyden (NOx). Eén van de oplossingen die het meest door vrachtwagenfabrikanten wordt gebruikt[...]

Regelgeving


Vijfassige 44 tonners in Europa : een overzicht

Vijfassige 44 tonners in Europa : een overzicht

Een richtlijn van de Europese Unie stelt een limiet van 40 ton voor het wegtransport. Ze laat echter de keus aan de lidstaten om wegtransporten van 44[...]

Regelgeving