Regelgeving

Een nieuwe Europese regelgeving voor de controle van CO2 uitstoot

ECI - 19/04/2018 09:01:27 - Door
Regelgeving

Het feit dat touringcars, bussen en vrachtwagens verantwoordelijk zijn voor 25% van de CO2-uitstoot in de transportsector, heeft de Europese Unie doen besluiten om fabrikanten tot meer transparantie op het gebied van brandstofverbruik en uitstoot van broeikasgassen te verplichten. Wat houdt deze nieuwe regelgeving in?

Een nieuwe Europese regelgeving voor de controle van CO2 uitstoot

Een verantwoordelijkheid voor de fabrikanten

De Europese commissie en het parlement hebben besloten om deze nieuwe regelgeving in het leven te roepen om fabrikanten aan te sporen zuinige en minder vervuilende vrachtwagens te ontwikkelen. Deze regelgeving is van kracht voor alle nieuwe zware voertuigen en aanhangwagens die geregistreerd zijn in één van de lidstaten van de Europese Unie. Ze verplicht fabrikanten het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van hun voertuigen te declareren. Het brandstofverbruik zal exclusief gemeten worden door de, door de Europese Commissie ontwikkelde, tool VECTO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool). De resultaten zullen vervolgens gepubliceerd worden door het Europees Milieuagentschap. De in Brussel gesloten overeenkomst zal eind april aan de ministers voorgelegd worden. De Europese standaarden zullen in mei vastgesteld en gepubliceerd worden.

Steeds schonere vrachtwagens

De Europese Unie wenst de uitstoot van broeikasgassen in het wegvervoer in 2050 met minstens 60% verlaagd te hebben t.o.v. de niveau's in 1990. De verbetering van de Europese vrachtwagens zal volgens een politiek van steeds strengere normen verlopen. Deze normen beogen een verbetering van de luchtkwaliteit, een bestrijding van het opwarmen van het klimaat en een verlaging van het brandstofverbruik. Op deze wijze zou Europa de klimaatrichtlijnen moeten bereiken en dichterbij het doel van vrachtwagens met "nul-uitstoot" moeten komen.

 

Opmerkingen