/themes/plugins/font-awesome5/css/all.min.css
Hoofdmenu
Mijn ledenpagina's
Hoofdmenu
Nuttige informatie
Kopen
Verkopen
Nuttige links
À propos de Via Mobilis
Hallo, log in
  Een advertentie plaatsen
Mijn ledenpagina's

Privacybeleid

Het volgende Privacybeleid betreffende persoonsgegevens definieert en verstrekt u informatie over de modaliteiten en omstandigheden waarin VIA MOBILIS uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt, wanneer u gebruik maakt van de websites van de groep: www.via-mobilis.nl, www.europa-vrachtwagens.nl, www.europa-bouwmachines.nl, www.europa-heftruck.nl en www.europa-landbouwmachines.nl. Het beleid is geldig vanaf 25/05/2018.

Algemeen

VIA MOBILIS (vanaf hier aangeduid als “wij” en/of “ons” in dit privacybeleid) is beheerder van de websites www.via-mobilis.nl, www.europa-vrachtwagens.nl, www.europa-bouwmachines.nl, www.europa-heftruck.nl, www.europa-landbouwmachines.nl en de ledenpagina my.via-mobilis.com.

Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens

VIA MOBILIS, ingeschreven bij de KvK van Mirecourt onder het nummer B 408 901 916, waarvan het hoofdkantoor is gedomicilieerd in Le Moulin Collot 88500 Ambacourt, FRANKRIJK, met als CEO Dhr Charles COLLOT, is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die worden verzameld op de websites van de groep.

Afgevaardigde voor de gegevensbescherming

VIA MOBILIS heeft geen afgevaardigde voor de gegevensbescherming benoemd. Voor alle vragen betreffende uw gegevens kunt u een e-mail sturen naar info@europa-vrachtwagens.nl, of een brief naar : VIA MOBILIS, Le Moulin Collot, 88500 Ambacourt, FRANKRIJK.

1 – Verzamelde persoonsgegevens:

Wij verzamelen de volgende gegevens via de door u ingevulde formulieren, naar gelang uw handelingen op de ledenpagina my.via-mobilis.com of op de websites van de groep:

Aanmaken van uw account op de ledenpagina

Tijdens het aanmaken van uw account op de ledenpagina van groep VIA MOBILIS, moet u de volgende informatie invoeren: aanspreektitel, naam, status (particulier of bedrijf), telefoon, postadres, postcode, woonplaats, land, provincie. Het veld voor de voornaam is facultatief. Als u een bedrijf bent dient u de naam van uw bedrijf en het BTW-identificatienummer door te geven.

Als u wenst uw bedrijf te laten verschijnen in onze online handelarengids die zichtbaar is op de websites van de groep, kunt u ons informatie verstrekken over uw activiteiten, services en openingstijden.

Plaatsen van een advertentie

Voor het betalen van de kosten voor het plaatsen van een advertentie of het kopen van zichtbaarheidopties, via uw ledenpagina my.via-mobilis.com, dient u ons uw creditcardnummer door te geven. Deze informatie zal enkel zichtbaar zijn voor onze betalingspartner Ingenico ePayments, die, als dienstverlener, niet het recht heeft uw betalingsinformatie te verspreiden en die de wetten aangaande de bescherming van persoonsgegevens dient te respecteren. Onze betalingspartner Ingenico ePayments heeft het PCI-DSS (“Payment Card Industry Data Security Standard”) keurmerk, een veiligheidsnorm voor het verbeteren van controles tijdens de verwerking van creditcardgegevens en het verminderen van frauderisico.

Antwoord op een advertentie

U dient uw telefoonnummer, naam en e-mailadres in te voeren op het contactformulier. Deze verplichte informatie wordt doorgegeven aan de adverteerder, zodat hij contact met u op kan nemen.


Inschrijven voor de zoekpagina

Als u u inschrijft voor de “zoekpagina” op de websites van de groep VIA MOBILIS, dient u ons de volgende informatie te verstrekken: e-mail, wachtwoord, status: particulier of bedrijf, firmanaam, naam, voornaam, land.

Plaatsen van een zoekadvertentie

U kunt een zoekadvertentie plaatsen, die voor alle adverteerders zichtbaar is via hun ledenpagina. Om toegang te krijgen tot deze functionaliteit dient u een account te openen op de zoekpagina. Raadpleeg de tab “Inschrijven voor de zoekpagina” om kennis te nemen van de gevraagde velden. De volgende persoonsgegevens zullen getoond worden op de zoekadvertentie: uw naam, telefoonnummer, woonplaats en land. U kunt (andere) persoonsgegevens invoeren in de tekst van uw advertentie.

Chatbox

U kunt via een advertentie toegang krijgen tot de chatbox van de adverteerder en met hem communiceren. U dient uw naam, telefoonnummer en e-mailadres door te geven.

Afspraakverzoek indienen bij een adverteerder

U kunt via een advertentie een afspraakverzoek indienen bij de adverteerder. U dient uw naam, telefoonnummer en e-mailadres door te geven.

Verzoek om teruggebeld te worden door een adverteerder

U kunt via een advertentie een terugbelverzoek indienen bij de adverteerder. U dient uw naam, telefoonnummer en e-mailadres door te geven.

Advertentie delen

U kunt een advertentie delen door deze per e-mail te verzenden. Hiervoor dient u zowel de naam en het e-mailadres van de ontvangende partij als uw naam en e-mailadres door te geven en uw bericht in te voeren.

Aanmaken van een e-mailalert

Als u een e-mailalert wilt aanmaken, dient u een account te openen op de zoekpagina. Raadpleeg de tab “Inschrijven voor de zoekpagina” om kennis te nemen van de gevraagde velden.

Contact opnemen met de klantenservice

Als u contact opneemt met onze klantenservice, dient u ons uw aanspreektitel, naam en e-mailadres door te geven. U kunt ons tevens uw voornaam en de naam van uw bedrijf doorgeven.

Verzoek om teruggebeld te worden door één van onze accountmanagers

Als u een terugbelverzoek indient bij één van onze accountmanagers, dient u ons uw naam, telefoonnummer, e-mail en land door te geven.

Contactverzoek via de ledenpagina my.via-mobilis.com

Als u een contactverzoek indient via uw ledenpagina, dient u ons uw aanspreektitel, naam en e-mail door te geven. U kunt ons tevens uw voornaam en de naam van uw bedrijf doorgeven.

Terugbelverzoek via de ledenpagina my.via-mobilis.com

Als u een terugbelverzoek indient via uw ledenpagina, dient u ons uw telefoonnummer, naam, voornaam en e-mail door te geven.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Als u u inschrijft voor onze nieuwsbrief, dient u ons uw e-mail door te geven.

Opmerking betreffende een actualiteit

Als u een opmerking over een actualiteit wenst te posten, dient u ons uw naam, e-mail en uw opmerking door te geven.

Downloaden van informatieve documenten

Als u een informatief document downloadt op onze website dient u ons de volgende informatie door te geven: e-mail, wachtwoord, status: particulier of bedrijf, firmanaam, naam, land.

2 – Gebruik van uw persoonsgegevens

Om het contract dat ons bindt uit te kunnen voeren, gebruiken wij uw gegevens in de volgende gevallen:
 • voor het aanmaken en beheer van uw account
 • voor het verstrekken van technische hulp
 • voor het verstrekken van informatie betreffende onze diensten
 • voor het verstrekken van informatie betreffende speciale aanbiedingen
 • voor het verstrekken van informatie betreffende de ontwikkeling van onze diensten
 • voor de publicatie van uw verkoop- en zoekadvertenties
 • voor de publicatie van uw reclamebanners
 • voor het opmaken van offertes en facturen aangaande uw gebruik van onze diensten
 • voor het u bieden van de mogelijkheid om contact op te nemen met andere gebruikers van onze diensten
 • voor het delen van een advertentie
 • voor het u bieden van de mogelijkheid om contact op te nemen met een partner van VIA MOBILIS
Op basis van legitieme belangen kan VIA MOBILIS uw gegevens gebruiken voor de volgende handelingen:
 • het opstellen van statistieken om uw gebruik van onze website en diensten te analyseren en te begrijpen,
 • het aanbieden van inhoud die is aangepast aan uw gebruikersgewoontes op onze website,
 • het u sturen van speciale aanbiedingen betreffende onze diensten,
 • bestrijden van fraude,
 • personalisering van reclame op onze website.
VIA MOBILIS kan, met uw toestemming, uw gegevens delen met onze reclamepartners. VIA MOBILIS verkoopt geen gegevensbestanden aan derden.

3 – Ontvangers van uw persoonsgegevens

De volgende personen/instanties/bedrijven kunnen uw persoonlijke gegevens ontvangen:
 • hostingprovider,
 • betalingsprovider,
 • reclamenetwerk,
 • geautoriseerde administratieve en gerechtelijke autoriteiten (op juridische vordering),
 • adverteerder, als u op zijn advertentie reageert.

4 -Houdbaarheidstermijn van uw persoonlijke gegevens

De houdbaarheidstermijnen van uw gegevens zijn de volgende:
 • de gegevens van personen die niet meer actief zijn worden 3 jaar bewaard vanaf de datum van hun laatste activiteit,
 • de gegevens betreffende uw account en uw advertenties worden 5 jaar bewaard na verwijdering,
 • boekhoudkundige documenten en stukken worden 10 jaar bewaard, als bewijs van boekhouding,
 • Betalingsgegevens worden 540 dagen door onze betalingsprovider bewaard.

5 – Uw rechten betreffende uw persoonlijke gegevens

U beschikt over de volgende rechten betreffende uw persoonlijke gegevens, conform de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens:

Recht op informatie (artikels 13 en 14)

Tijdens het direct of indirect verzamelen van uw gegevens, verstrekken wij u informatie betreffende ondermeer onze verzamelmethode en het gebruik van deze gegevens.

Recht van inzage (artikel 15)

U beschikt over een recht van toegang tot het geheel van de u betreffende gegevens, en het verkrijgen van een kopie van uw gegevens die wij verwerken.

Recht op rectificatie (artikel 16)

U beschikt over het recht om te vragen of uw gegevens onverwijld kunnen worden gerectificeerd of gecompleteerd.

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”) (artikel 17)

U beschikt over het recht om uw persoonlijke gegevens onverwijld te laten wissen, zonder dat dit de bewaarverplichtingen benadeelt.

Recht op verwerkingsbeperking (artikel 18)

U beschikt over het recht tot beperkte verwerking van uw gegevens, indien u de exactheid van deze gegevens betwist, indien u van mening bent dat de verwerking onrechtmatig is en indien u bezwaar hebt gemaakt tegen hun wissing en in plaats daarvan een beperkt gebruik van ze eist, of indien wij de gegevens niet meer nodig hebben voor verwerking maar u deze nog wel nodig hebt in geval van betwisting, de uitoefening of de verdediging van uw rechten in dgeval van een rechtsvordering.

Verplichting tot kennisgeving (artikel 19)

De verwerkingsverantwoordelijke stelt iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van iedere rectificatie of wissing van deze persoonsgegevens of hun beperkte verwerking

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens (artikel 20)

U beschikt over het recht de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door VIA MOBILIS.

Recht op bezwaar (artikel 21)

U beschikt over het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens door VIA MOBILIS, tenzij laatstgenoemde dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op het zich niet onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (artikel 22)

U beschikt over het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, tenzij dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een contract tussen u en VIA MOBILIS, en als dit besluit op wettelijke wijze is toegestaan.

Te allen tijde kunt u uw persoonlijke gegevens wijzigen, door in te loggen op de ledenpagina My.via-mobilis.com of, eventueel, via de zoekpagina van de websites van de groep.

Om uw rechten op toegang, overdraagbaarheid en verwijdering uit te oefenen kunt u contact opnemen met de klantenservice.

6 – Bescherming en veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Wij gebruiken veiligheidsmethodes die ons in staat stellen uw gegevens te beschermen op het niveau van servers, gegevensbestanden en scripts. Onze beschermingsmaatregelen bevatten ondermeer firewalls en vercijfering van uw wachtwoorden.

Cookiesbeleid

1 – Cookies die gebruiikt worden door VIA MOBILIS

Wij gebruiken cookies ter bevordering van de optimalisatie van onze diensten om zo beter gehoor te kunnen geven aan uw wensen. Cookies zijn bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer, en tonen hoe bezoekers op onze website navigeren. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren. Cookies identificeren tevens de interesses van onze bezoekers om laatstgenoemden gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen.

Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies op uw navigatiesoftware, dan zullen cookies van onze website tijdelijk kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en zijn wij in staat om uw gegevens te verwerken, zoals hieronder beschreven.

2 – Cookies zijn onmisbaar voor het optimaal functioneren van de website

Cookies zijn nodig voor een optimaal navigatiegemak op de website en voor het vergemakkelijken van bepaalde diensten, zoals het invullen van een contactformulier of het online betalen.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen gegevens betreffende het gebruik van de website, zoals het aantal bezoeken per pagina, of de tijdsduur van deze bezoeken, zodat de inhoud van de pagina’s kan worden geoptimaliseerd en het zoeken naar informatie op de website kan worden vergemakkelijkt. Onze website gebruikt de volgende prestatiecookies: Google Analytics.

Functionele cookies

Deze cookies slaan uw navigatievoorkeuren op alsmede de door u ingevoerde gegevens op contactformulieren van de website, om u een gepersonaliseerde service te kunnen bieden. Dankzij cookies zal de website zich bijvoorbeeld de gebruikerstaal herinneren, die u bij uw eerste bezoek heeft gekozen, en deze gebruiken bij uw volgende bezoek. Cookies slaan tevens een deel van de gegevens op, die u invoert op contactformulieren, waardoor u bij een volgend gebruik tijd kunt en zult besparen. Verzamelde informatie blijft persoonlijk, en zal uw navigatie-activiteiten op andere websites niet volgen. Onze website gebruikt de volgende functionele cookies: Google Adsense (beheer bannerdisplay), Compare (vergelijken advertenties in uw advertentie-overzicht) en buyerseci (herkennen gebruiker).

U kunt uw voorkeuren wijzigen in het cookiesbeheer en de al op uw computer opgeslagen cookies te allen tijde verwijderen door de privacy opties van uw navigator in te stellen.